Studia botanica Čechica

Rok 1939 (roč. 2, č. 3), rok 1940 (roč. 3, č. 1-3), rok 1941 (roč. 4, č. 1-4), rok 1942 (roč. 5, č. 1-4)

Studia botanica Čechoslovaca

Rok 1950 (roč. 11, č. 1-2), rok 1951 (roč. 12, č. 4)