Svět

obrázkový čtrnáctideník

Rok 1933 (roč. 11, č. 1-24)