Technický magazín

měsíčník moderního člověka

Rok 1984 (roč. 27, č. 1-12), rok 1986 (roč. 29, č. 1-12), rok 1987 (roč. 30, č. 1-12), rok 1988 (roč. 31, č. 1-12)