Tělesná výchova mládeže

nezávislý list pro učitelstvo všech druhů škol, kandidáty učitelství, tělosvičné a sport. spolky, cvičitele a vychov. mládeže

měsíčník pro tělesnou a brannou výchovu mládeže

Rok 1939-40 (roč. 10, č. 1-10), rok 1949-50 (roč. 16, č. 1-10), rok 1950-51 (roč. 17, č. 1-10)