Textil

odborný časopis Ministerstva lehkého průmyslu pro průmysl textilní a oděvní

Rok 1955 (roč. 10, č. 1-12), rok 1956 (roč. 11, č. 1-12)