Turista na cestu

časopis Československého svazu tělesné výchovy

Rok 1979 (roč. 18, č. 1-12), rok 1980 (roč. 19, č. 1-12), rok 1981 (roč. 20, č. 1-12), rok 1982 (roč. 21, č. 1-12), rok 1983 (roč. 22, č. 1-12)