Ústřední věstník České socialistické republiky

Rok 1966 (částka 1-12)