Věci a lidé

časopis pro hmotnou kluturu

Rok 1947-48 (roč. 1, č. 1-10), rok 1949-50 (roč. 2, č. 1-10)

časopis lidové a umělecké výroby

rok 1951 (roč. 3, č. 1-10), rok 1952 (roč. 4, č. 1-10), rok 1953-54 (roč. 5, č. 1-10)