Věstník Československého zemědělského musea

Rok 1928 (roč. 1, č. 1-4), rok 1929 (roč. 2, č. 1-4), rok 1930 (roč. 3, č. 1-4), rok 1931 (roč. 4, č. 1-4), rok 1932
(roč. 5, č. 1-4), rok 1937 (roč. 10, č. 2)