Věstník katolického duchovenstva

Rok 1950 (roč. 2, č. 10)