Věstník Ministerstva školství a národní osvěty

Rok 1924 (roč. 6, č. 1-12)

Věstník ministerstva školství a osvěty

Rok 1945 (roč. 1, č. 1-13), rok 1946 (roč. 2, č. 1-24), rok 1947 (roč. 3, č. 1-24)

Věstník Ministerstva školství, věd a osvěty

Rok1952 (roč. 7, č. 1-36)

Věstník Ministerstva školství a kultury

Rok 1965 (roč. 21, č. 1-3 a 5-36), rok 1966 (roč. 22, č. 1-36)

Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury a informací

Rok 1967 (roč. 23, č. 1-36), rok 1968 (roč. 24, č. 1-36)

Věstník Ministerstva školství a Ministerstva kultury České socialistické republiky

Rok 1979 (roč. 35, č. 1-12), rok 1980 (roč. 36, č. 1-12), rok 1982 (roč. 38, č. 1-12)