Věstník Národopisné společnosti československé

Rok 1959 (č. 1)

Věstník Národopisné společnosti československé v Praze

rok 1960 (č. 1-2), rok 1961 (č. 1-2), rok 1962 (č. 1-2)

Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV

rok 1963 (č. 1), rok 1964 (č. 1-4), rok 1965 (č. 1-2), rok 1966 (č. 1-2), rok 1967 (č. 1-2)

+ bibliografická příloha Věstníku NSČ

rok 1964 (č. 6)