Věstník poradního sboru svazu českých okresů v republice Československé

Rok 1927 (roč. 17, č. 1-12)