Věstník svazu českých výkonných hudebních umělců

Rok 1945 (roč. 1, č. 1, 4-13), rok 1946 (roč. 2, č. 2-6)

Souzvuk

věstník syndikátu českých výkonných hudebních umělců

rok 1947 (roč. 3, č. 1-12), rok 1948 (roč. 4, č. 1-3)