Věstník Ústřední Matice Školské  

Rok 1891 (roč. 8, č. 1-12), rok 1896 (roč. 12, č. 1-12 + příl. Příjmy Ústředí Matice školské č. 1-11)