Věstník ústředního ústavu geologického

(Bulletin of the Geological Survey Prague)

Rok 1979 (roč. 54, č. 1-6), rok 1980 (roč. 55, č. 1-6), rok 1981 (roč. 56, č. 1-6), rok 1982 (roč. 57, č. 1-6), rok 1983 (roč. 58, č. 1-6), rok 1984 (roč. 59, č. 1-6), rok 1985 (roč. 60, č. 1-6), rok 1986 (roč. 61, č. 1-6), rok 1987 (roč. 62, č. 1-6), rok 1988 (roč. 63, č. 1-6), rok 1989 (roč. 63, č. 1-6), rok 1990 (roč. 64, č. 1-6), rok 1991 (roč. 65, č. 1-6)