Vlastivedný časopis

časopis pre vlastivednú prácu, kultúrnu históriu, pamiatky a múzeá

Rok 1961 (roč. 10, č. 1-4), rok 1962 (roč. 11, č. 1-4), rok 1963 (roč. 12, č. 1-4), rok 1964 (roč. 13, č. 1-4)