Výboj

ústřední orgán federovaných dělnických tělocvič. jednot československých

Rok 1923 (roč. 3, č. 4)