Zábavné listy

obrázkový časopis pro lid český

Rok 1895 (roč. 17, č. 1-26)