Záchrana mládeže opuštěné a zanedbané 

spolkový časopis "Serafínského díla lásky pro země česko-slovanské"

Rok 1923-24 (roč. 17, č. 1-10 a 1-6)