Zpravodaj státního statistického úřadu

Rok 1967 (roč. 8, č. 3-15)