Zpravodaj SÚO

Rok 1981 (leden-prpsinec), rok 1982 (březen-říjen), rok 1983 (leden-prosinec), rok 1984 (leden-prosinec)
rok 1985 (leden-prosinec), rok 1986 (leden-září), rok 1987 (leden-prosinec), rok 1990 (květen-září)