Moje Lužice

Neobyčejně vzdělaný člověk Bohumil Malotín, povoláním hudebník, po celý svůj život sbíral staré tisky a stal se znalcem kulturních otázek vzájemnosti slovanských národů. Jeho zvláštní zájem patřil Lužičkým Srbům, jejichž kulturní a společenský život podporuje Společnost přátel Lužice v Praze. Bohumil Malotín byl jejím předním členem, sbíral a studoval Lužickosrbskou literaturu a díla jazykovědná. Šířil znalosti o historii a přítomnosti Srbů a Lužice a propagoval jejich hudbu. Bedlivě sledoval minulost a přítomnost Česko-lužické vzájemnosti. Výstava podala přehled o jeho vztazích k Lužici
a představila sbírky z jeho lužickosrbské knihovny, kterou odkázal jako sbírku starých tisku našemu muzeu.
Více o Bohumilu Malotínovi zde.