Činnost VSČ v roce 2017 

 

Publikační činnost                      Seznam přednášek a akcí                            Výchovná činnost

Zápis z členské schůze

 

Články a fotografie k jednotlivým akcím:

 

7. ledna - sobota: Dojmy z Českolipska - přednáška Ladislava Smejkala

14. ledna - sobota: Umělecké a historické památky Německa VI.: Pasov – Mnichov – Bertechsgaben.
Přednáší Zdeněk Pokorný

21. ledna - sobota: Sbírka Biblí Bohumila Malotína v českolipském muzeu. Prezentace u příležitosti nedožitých devadesátých narozenin sběratele, hudebníka a znalce Lužických Srbů Bohumila Malotína.
Přednáší Jana Fridrichová a Ladislav Smejkal

28. ledna - sobota: Cesta do Vídně podniknutá v roce 1864 Janem Evangelistou Konopasem. Ukázky z rukopisného cestopisu s Konopasovými ilustracemi. Opožděná připomínka stého výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.
Přednáší Ladislav Smejkal

4. února - sobota: Stará Slovanka a blízké okolí.
Zimní vycházka po České Lípě ve spolupráci s Klubem českých turistů. Vede Ladislav Smejkal

11. února - sobota: Českolipský klášter a naše národní obrození. Činnost klášterního gymnázia v polovině 19. století. Přednáší Ladislav Smejkal

18. února - sobota: Srí Lanka - ornitologický ráj. Přednáška o exotickém ptactvu.
Přednáší Alexander Vondra

25. února - sobota: Umělecké a historické památky naší vlasti XII: Český Krumlov a České Budějovice. Přednáší Zdeněk Pokorný

4. března - sobota: Poznávání historického Svárova.
Zimní vycházka po České Lípě ve spolupráci s Klubem českých turistů. Vede Ladislav Smejkal

7. března - úterý
 náměstí T. G. Masaryka v 16.00 hodin
Občanské shromáždění ke 167. výročí narození T. G. Masaryka
Vernisáž výstavy v 16. 30 hodin v Maštálkově výstavní síni: Dialog o České Lípě

11. března - sobota: Severočeský Excursionsclub, průkopník vlastivědné práce na Českolipsku
Přednáší Miloslav Sovadina

8. dubna - sobota: Vlastivědná exkurze, sraz před muzeem v 10. 00 hodin
Komentovaná prohlídka památek ambitu kláštera k 390. výročí založení českolipského kláštera
vede Ladislav Smejkal

22. dubna - sobota: Vlastivědná vycházka, sraz před muzeem v 10. 00 hodin
Putování městem po obvodu historických hradeb. Tématický výklad k 680. výročí první zmínky o České Lípě
vede Ladislav Smejkal

26. dubna - středa: František Kněžík a ti druzí. Zemědělství a venkovský lid ve 20. století, především po roce 1945.

1. května - pondělí: Autobusový zájezd do Podkrušnohoří

20. května -sobota: Vlakový zájezd do Saska. Dva hrady na Labi: Wehlen a Rathen

24. června -  sobota: Autobusový zájezd do západní Lužice

28. června - středa: Velká válka a revoluce

10. září - neděle: Vlakový zájezd do Žitavy

23. září - sobota: Vycházka na Hůrku

28. září - čtvrtek: Svatováclavský zájezd do Podkrušnohoří

14. října - sobota: Vlastivědná a muzejní práce na Českolipsku v 50. a 60. letech minulého století

21. října - sobota: 500. výročí reformace a vznik nové víry

4. listopadu - sobota: Dušičkový výlet do Bělé pod Bezdězem

29. listopadu - středa: Klub přátel muzea - 50 let historie

11. listopadu - sobota: Českolipsko ve válečné tetralogii. Díl první, léta 1914-1915. Přednáška Ladislava Smejkala. Výklad s recitací veršů a četbou textů. 

9. prosince - sobota: Českolipsko ve válečné tetralogii. Díl druhý, rok 1916. Přednáška Ladislava Smejkala. Výklad s recitací veršů a četbou textů.